Saturday, January 2, 2016

Bán hàng là trò chơi

Bạn đã từng học một khóa đào tạo nào về kỹ năng bán hàng chưa?


Bạn đã từng áp dụng những kỹ năng đã học vào thực tế mà chưa đạt hiệu quả?

Bạn muốn chơi nhiều hơn muốn làm?


Bạn muốn đi chơi mà đạt hiệu quả hơn người khác đi làm?

Bạn muốn bán cả sản phẩm hữu hình và vô hình?

Bạn muốn sở hữu một hệ thống bán hàng lên đến hàng chục nghìn người?

Bạn muốn tiền chảy vào tài khoản ngay lúc chơi cũng như lúc ngủ?

Bạn muốn biết bí quyết của những người bán hàng vĩ đại nhất thế giới như Donald Trump, Blair Singer, Robert Kiyosaki…?

Bạn muốn thuộc Top 10% những người bán hàng vĩ đại nhất thế giới?

Tất cả sẽ có trong chương trình: “ Bán hàng là trò chơi”
Share This

No comments:

Post a Comment

Contact Us

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *