Tuesday, August 9, 2016

Nam châm trên sân khấu
Bạn sợ đứng trước đám đông? 


Bạn đứng trên sân khấu và nói, còn đám đông vẫn làm việc riêng của họ?Bạn muốn mình như một thỏi nam châm hút tất cả sự tập trung về phía mình? 


Hãy đến với "Nam châm trên sân khấu"
Share This

No comments:

Post a Comment

Contact Us

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *