Tuesday, September 6, 2016

Thái Độ Quyết định cuộc sống

Tôi là ai ? 
Tôi đang ở đâu ?
Tôi muốn đi tới đâu ?
Tôi tới đó bằng cách nào ?

Để trả lời bốn câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời bạn và


Bạn đã có cẩm nang hướng dẫn sử dụng mình trước khi dùng? 
Là lãnh đạo, bạn muốn hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên ? 
Là chủ doanh nghiệp, bạn muốn xây dựng một tiêu chuẩn văn hóa chung trong tổ chức ? 
Bạn muốn có một quy trình để thành công trong công việc và cuộc sống? 
Bạn muốn hiểu rõ sơ đồ tư duy và cách sử dụng não hiệu quả nhất?

Hãy đến với "Thái Độ Quyết định cuộc sống"

Dưới đây là những clip cảm nhận của các học viên Sau khi tham dự khóa học "Thái Độ Quyết định cuộc sống".

Cảm nhận của anh Nguyễn Trường Sơn

Cảm nhận của anh Nguyễn Văn Hòa

Cảm nhận của Chị  Khánh Hương

Cảm nhận Thái độ quyết định cuộc sống (Chia sẻ của học viên)

Cảm nhận anh Nguyễn Tiến Đạt

Cảm nhận anh Phạm Hồng Kỳ

Cảm nhận Thái độ quyết định cuộc sống (Chia sẻ của học viên)

Share This

No comments:

Post a Comment

Contact Us

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *