Tuesday, July 24, 2018

CLIP CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC

Khóa học "BÁN HÀNG TRƯỚC CÔNG CHÚNG" chỉ bắt đầu sau khi Anh/Chị trải qua hết 2 ngày 1 đêm học tập và rèn luyện dưới sự dẫn dắt của THẦY. Một tháng trải nghiệm đã qua với những bài học về kỹ năng Kể Chuyển, Đọc thơ, Diễn văn,Thuyết trình 30s, Thuyết trình 5 phút, MC, Hội thảo sản phẩm...

Share This

No comments:

Post a Comment

Contact Us

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *