Tuesday, July 24, 2018

CLIP GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ BÙI XUÂN HIẾU
3 tuổi: giải nhất kể chuyện thành phố Hải Phòng.

5 tuổi: đạt giải nhất kể chuyện toàn quốc.

23 tuổi: diễn thuyết trước 500 Lãnh đạo của công ty BHNT Prudential tại khách sạn Sofitel Plaza.
 

Share This

No comments:

Post a Comment

Contact Us

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *