Thursday, June 11, 2020

SÁCH "BHNT KHÔNG BÁN CHO NGƯỜI BẤT TỬ"SÁCH "BHNT KHÔNG BÁN CHO NGƯỜI BẤT TỬ"


KHÓA "BÁN HÀNG BẰNG ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Phân loại được các nhóm khách hàng khác nhau và hiểu rõ đặc điểm, tâm lý, sở thích… của các nhóm khách hàng đó. 2. Hiểu được bản thân thuộc kiểu “NGƯỜI BÁN HÀNG NÀO?” từ đó phát huy tối đa sở trường của mình để đạt hiệu quả cao nhất. 3. 5 phong cách ra quyết định của các nhà lãnh đạo 4. Bán mình trong 30S 5. Làm chủ cuộc chơi bán hàng 6. Siêu thiết lập cuộc hẹn 7. ABC : Always Be Closing (Luôn luôn phải chốt) 8. Bán bảo hiểm bằng thơ, bằng điếu văn. 9. Bán bảo hiểm cho tỷ phú. 10. Xử lý mọi từ chối
Share This

No comments:

Post a Comment

Contact Us

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *